Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

TK 112

TK 112 Utrustning för användning i explosiv atmosfär (Mekanisk)
Läs mer

IEC TC 31

Rapport från IEC TC 31, Electrical apparatus for explosive atmospheres, huvudkommittémöte i Melbourne där 55 deltagare från 22 länder deltog.
Läs mer

CENELEC TC 31

Den 23 november sammanträdde CENElEC TC 31, Electrical apparatus for explosive atmospheres, i Milano där 30 deltagare från 15 länder deltog.
Läs mer