Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Elinstallationer och klassning av riskområden

Med explosiv gas och dammatmosfär

Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor som elektriska, mekaniska, friktion, ljus, ljud, värme har alltid inneburit stora risker. Kunskaper om gällande föreskrifter, ATEX-direktiv och standrader som berör området krävs. Kunskaperna krävs för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö på ett ur säkerhets- och ekonomiskt riktigt sätt.

Kursen bygger på handböckerna från SEK, Handbok 426 (SS-EN 60079-10-1) för klassning – riskbedömning, Handbok 427 (SS-EN 60079-17) för installation samt kontroll och underhåll. Handböckerna har uppdaterats och det innebär en hel del förändringar jämfört med tidigare standarden. Detta gör kursen aktuell för alla elkrafttekniker som arbetar med elinstallationer i Ex-miljö. Översiktligt behandlas riskerna med klassning av damm enligt SS-EN 60079-10-2.

INNEHÅLL I DENNA KURS

Under kursen presenteras ingående både produktdirektivet och arbetsmiljödirektivet. ATEX-direktivet behandlas under dag två. Under kursdagarna genomförs grupparbeten/arbetsuppgifter för att träna kursdeltagarna i att utnyttja/tolka handböckerna.

KURSENS MÅL

Kursens mål är att ge kunskap om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, val av elmaterial i olika riskområden, för- och nackdelar med olika konstruktionsprinciper, få kunskap om ATEX-direktiven och att förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Krav på dokumentation.

KURSEN ÄR INTRESSANT FÖR

Alla som har behov av utbildning och vidareutbildning i ämnet explosionssäkra elinstallationer och arbetsmiljöer.

FÖRELÄSARE

Kent Ruuth Konsult AB, Kungälv. Kent Ruuth har stor praktisk erfarenhet från klassning och installationer i riskområden.

Datum 26-28 november 2015

Ort: Stockholm
Kurslokal: Central i Stockholm, meddelas i kallelsen från STF hemsida
Kursnummer: Se STF:s hemsida

Kursavgift 15 300:- kr inkl. kursdokumentation. Kostnad för måltiden (kaffe/lunch//frukt) tillkommer med 375 kr/dag. Moms tillkommer på ovanstående priser

Vill du veta mer om kursen, kontakta Karin Stening 08-586 386 22, eller mail till karin.stening@stf.se

 

KursanmälanFält markerade med * måste fyllas i för att du ska kunna posta din anmälan.

Dittt namn (*)

Företag

Din e-postadress (*)

Ett telefonnummer vi kan nå dig på (required)

Kurs (håll in skift för att markera flera):

Ange här ifall du har en allergi eller andra önskemål.

Vilka bokstäver eller tecken ser du? Skriv i textfältet.

captcha