Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Inertering

Se standard EN 15281 Inerting

Genom att inertera kan man ändra zonen i en utrusttning från zon 0 till zon 1 eller zon 2. Vid kontroll av att det inte finns något syre kan man också hävda att området blir oklassat.

Zoner

Riskområden klassas i zoner baserat på hur ofta och hur länge en explosiv atmosfär uppträder.

Zon 0

Ett riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas eller ånga i luft förekommer ständigt eller långvarigt eller ofta.

Zon 1

Ett riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas eller ånga i luft förväntas förekomma tillfälligt vid normal drift.

Zon 2

Ett riskområde i vilket en explosiv atmosfär bestående av blandning bestående av gas eller ånga i luft inte förväntas förekomma vid normal drift, och om den likväl förekommer, i så fall endast kortvarigt.

Zon 20

Ett område där en explosiv atmosfär i form av ett moln av damm i luft förekommer ständigt, långvarigt eller ofta och kortvarigt

Zon 21

Ett område där en explosiv atmosfär i form av ett moln av damm i luft förväntas förekomma tillfälligt vid normal drift.

Zon 22

Ett område där en explosiv atmosfär i form av ett moln av damm inte förväntas förekomma vid normal drift, och om det likväl förekommer, i så fall endast kortvarigt.

Explosionsfarliga områden

Ett område där explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma, eller damm tillsammans med luft förekommer. Se vidare under zoner nedan.

Explosiv atmosfär

En blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm, i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.